Питане от Вили Лилков: СИНЯ ЗОНА

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

 

Относно: Наложителна промяна на организацията с пътни знаци на
платеното паркиране в Синята зона в столицата

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящото питане е свързано с абсурдния характер на организацията на платеното паркиране по голяма част от улиците и булевардите на столицата, особено като се вземе предвид мащаба на нейното прилагане. Платеното паркиране в София е организирано по еднотипна схема с използването на пътни знаци В27 и В28 в комбинация с няколко допълнителни табели. Със знаците се забранява паркирането или съответно престоя и паркирането, а с допълнителните табели се ограничава действието на тези знаци през определени дни от седмицата и определени часове от деня. Най-често се използва комбинация от забранителен знак с допълнителни табели, която изглежда по следния начин:

Знак

1. Знакът забранява паркирането;

2. Допълнителна табела указва, че забраната се отнася за времето от 7,30 до 21,30 (за всички дни от седмицата) и при неспазване на забраната нарушителят ще бъде отстранен принудително (с “паяк”);

3. Допълнителна табела (която обединява 3 табели) указва, че в работни дни, от 8,30 до 18,30, участъкът от улицата до следващото кръстовище е “синя зона” (???), в която е разрешено паркирането с талони до 2 часа;

4. Допълнителна табела, която трябва да се разбира, че указва, че при нарушаване на правилата за паркиране в така наречената “синя зона” (плащане с талон за паркиране с продължителност до 2 часа), автомобилът ще бъде блокиран със скоба, поставена на предното ляво колело.

При това положение, в така сигнализирания участък от пътя се установяват три режима на организация на паркирането, обяснени в следващата таблица:Таблица

От таблицата се вижда абсурдния характер на тази организация, защото:

 • Много от изображенията, използвани в допълнителните табели, не са дефинирани в Наредба №18 или ППЗДвП.
 • Дните, в които е разрешено платеното паркиране (работните дни), са указани с текст, а не със съответния символ от Наредба №18 и по този начин паркирането става неясно за част от участниците в движението (чужденците).
 • Независимо, че в допълнителната табела има надпис “СИНЯ ЗОНА”, това не е зонова организация на паркирането и т.н. Зоната не е част от улица или булевард.
 • Освен това, защо автомобилите, когато са закопчани със скоби при неплащане на таксата за паркиране, ще бъдат вдигани с автомобил-паяк, след като са паркирани на място определено по принцип за паркиране и не пречат на движението?
 • Допълнителна табела за поставяне на скоба при неплащане на такса за паркиране не е нужна, защото за това има текст в закона.

Неясно защо:

 • през почивните дни тотално се забранявя паркирането в интервала от 7,30 до 21,30 часа?
 • в работните дни е забранено паркирането в интервалите от време от 7,30 до 8,30 часа и от 18,30 до 21,30?

Смятам, че трябва да се преразгледа направената с пътни знаци организация на паркирането, след което ще се постигне голяма икономия на знаци и стълбчета, опростяване в организацията на движението и улесняване на участниците в движението. Освен това най-напред трябва да се изясни на какви принципи се подчинява организацията на платеното паркиране, след което да се приеме конкретен подход за реализирането им. Засега принципът е: колкото повече пари, толкова по-добре, а всъщност това не трябва да е така.

От изложеното по-горе възникват няколко въпроса, отговор на които желая да получа в писмена форма на редовно заседание на СОС:

1. Защо се използват допълнителни табели с изображения, които не са дефинирани в Наредба №18 или ППЗДвП?

2. Защо в почивните дни тотално се забранявя паркирането в интервала от 7,30 до 21,30 часа?

3. Защо е забранено паркирането в интервалите от време от 7,30 до 8,30 часа и от 18,30 до 21,30 часа в работните дни?

4. Защо “паяците” вдигат автомобилите, на които водачите не са платили такса след поставянето на скоби?

5. Какво ще предприемете, за да се избегне абсурдната ситуация, наложена с тази организация на паркирането?

С уважение

Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

9 Responses

 1. […] обхвата на режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона”. Докл. Велизар […]

 2. “Загадката на цените в столичния транспорт”
  от доц. Вили Лилков, общински съветник
  в днешния брой на в. “Дневник”:
  http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=481288

 3. […] Питане вх. № 93-01-3133/07.04.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно […]

 4. […] Питане вх. № 93-01-3133/07.04.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно […]

 5. […] Питане вх. № 93-01-3133/07.04.2008 г. от г-н Вили Лилков – общински съветник, относно […]

 6. . Референдум. Обаче със срок за провеждане, примерно 3 месеца, не по-късно. Ако до тогава общината не организира почтен референдум с хората /чиито резултат е почти ясен – закриването на синята зона и ликвидацията на Паркинги и Гаражи ЕАД/, да се направи следното.
  1. Да се учреди ново общинско дружество на мястото на Паркинги и Гаражи ЕАД с единствена стопанска цел изграждане на безплатни подземни и надземни паркинги в централната градска част. А не както е досега събиране на глоби, тормоз на столичани и непрозрачно усвояване на средства за неясни цели.
  2. Пълна ревизия и публично достояние на резултатите от одита на Паркинги и Гаражи ЕАД.
  3. Забрана за разчертаването и превръщането в паркинги на улици, площади, междублокови пространства и паркове в полза на когото и да било. Тези терени са на всички ни, не може някой да печели от тях, ние ги поддържаме с данъците си и няма да плащаме два пъти за тях.
  4. Връщане на функциите по контрол на движението в КАТ, единствената държавна институция овластена да контролира и глобява нарушители. Паркинги и Гаражи ЕАД нямат това право, никога не са го имали и безчинствата и самоуправството по улиците им взеха застрашителни размери.
  5. Премахване на всички знаци на Паркинги и Гаражи ЕАД , като нелегитимни и липсващи в Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му, претопяването им и превръщането им в мантинели с цел подобряване на организацията на движението.
  6.Търсене на съдебна отговорност от управителя на Паркинги и Гаражи ЕАД , Николай Александров за особено опасни действия на самоуправство, насочени срещу жителите на гр. София.
  7. Напълно безплатно паркиране на живущите в центъра по места, каакто и инвалидите и премахване на служебните абонаменти, създаващи дискриминация и ограничаващи конституционното право на гражданите и жителите на града за свободно придвижване. В случай на отказ но общината да проведе референдум да се предприемат стъпки от нарочно създадено гражданско сдружение за сдобиване със обезпечителна мярка, въз основа на отмяна на синята зона и пристъпване към принудително отстраняване от гражданско сдружение на всички символи и знаци, свързани с Паркинги и Гаражи ЕАД и ограничаващи правото на свободно придвижване на гражданите.

 7. УРААААААААААААААА……………………………….. Днес 16.04.2009 г.УВОЛНИХА НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ – ЩЕ СЛЕДВАТ ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРАТУРАТА СРЕЩУ НЕГО. УРАААААААА………………….

 8. В публичното пространство съществува огромно неразбиране какви функции изпълнява в София т.нар. „синя зона”: Сигурно ще се намерят и „фенове” на този режим, които справедливо ще кажат вероятно, че това премахна колите от тротоарите и централните улиците станаха по-проходими. По-заинтересованите служители от общината обикновено сърцераздирателно разказват историята за благодарните жители на отделни столични райони, които с въвеждането на „синята зона” ежедневно им благодарят за постигнатото еко-равновесие или нещо такова…
  Живеещите в центъра наивно задават въпроса защо трябва да плащат, за да си паркират колите пред дома си, за което обикновено от общината ги успокояват, че тази несправедливост ще бъде премахната в най-скоро време, като постепенно се разшири „зоната” в целия град. На въпросите на живеещите в кварталите на София как да се придвижват в града при толкова нередовен, нечист и неориентиран градски транспорт (обслужващ интересите на маршрутките), обикновено им се отговаря да ползват метрото. Ама това, че метрото обслужва една сравнително малка част от жителите не е страшно, защото някога ще бъде пуснат и нов, почти успореден (?!) лъч на метрото, който едва ли ще повиши съществено ползвателите му.
  Когато се говори за “синята зона” в София обаче трябва Столична община да отговори преди това на следните въпроси:
  1. Какви приходи от дейността ОТЧИТА т.нар. синя зона”? В годишния финансов отчет на дружеството „Център за градска мобилност” ЕООД е посочено, че за цялата 2009 г. са реализирани „Приходи синя зона” в размер на 5 893 000 лв. Не е трудно да пресметне, че за работните 253 дни през 2009 г, това прави по около 23 230 лв. на ден. При официално 10 хил. места за паркиране в „синята зона”, това означава, че от всяко едно парко-място е било заето следно по 2 часа на ден?!! Да напомним, че „синята зона” работи неуморно по около 10 часа всеки работен ден.
  2. Колко приходи ОТЧИТАТ т.нар „паяци”? Пак на същото място е посочен годишен приход от 135 000 лв., които прави по 533 лв. на ден от всички работещи в София „паяци”. От дружеството твърдят, че в момента се събират по 20 лева от нарушител, което означава, че през 2009 г. в София всички паяци са „репатрирали” общо по 27 автомобила на ден, което се пада по около 3 автомобила на всеки от 10-те „паяк”-а?! Не ви ли се струва малко неизгодно за работа при 8 часов работен ден?
  3. Къде отиват приходите от тази дейност? Прави впечатление, че разходите за външни услуги нарастват доста по-бързо (2.6 пъти) в сравнение с нарастването на приходите на дружеството (2.2 пъти) за периода 2009/2008 г. В дружеството „Център за градска мобилност” ЕООД бяха обединени през 2009 г. няколко дейности – обществен градски транспорт, реклама, ремонти, управление, паркинги, синя зона и други. Всичко това означава, че с голяма част от реализираните приходи от синята зона вместо да се инвестира в създаването на паркинги, на практика се субсидират губещи дейности на общината, в т.ч и транспортна дейност..
  4. Какви заплати се разпределят в дружеството? Разходите за заплати и осигуровки на персонала през 2009 г. са нараснали двойно в сравнение с 2008 г. и достигат малко повече от 15 млн. лв. , което за заетите 971 души означава едно достойно средномесечно възнаграждение в размер на 1309 лв. Обявената средна брутна месечна работна заплата е в размер на 855 лв. Разбира се, че при средните числа човек не трябва да остава с погрешно впечатление, че това е възнаграждението и на онези неуморни служители на дружеството, които събират по средно 2 такси на ден от всяко парко-място в синята зона.
  5. Колко са месечните цени за паркиране в другите столици по света? Според класация на консултантската агенция Colliers International по ДОСЕГАШНАТА месечна цена за паркинг София заема 13-о място в Европа по месечни цени за паркиране и е в топ 50 в света, преди столиците на Испания и Германия и се нарежда след Прага, Атина и Будапеща. Вероятно, ако при тази класация се отчетат и съпоставят цените за паркиране според доходите на населението, със сигурност София ще скочи гордо в 10-ката на света! А след предстоящото двойно скачане на таксата – вероятно ще се борим за тройката, и то в света!

  Всичко това задължава и кмета на София, и нейните заместници, и общинските съветници, когато предлагат двойно увеличение на таксите за паркиране в синята зона на София, да намерят приемлив отговор и на следните въпроси:
  – заплащат ли тези господа такса за паркиране в „синята зона” когато ходят на работа в общината или си имат „служебен паркинг” и „служебни карти”?
  – колко парко-места бяха създадени в центъра и/или широкия център от събраните пари от „синята зона”, в които на една справедлива пазарна цена да можеш да оставиш колата си, когато се опитваш да живееш, посетиш, работиш или инвестираш в икономиката на този град?
  – в годината на голямата икономическа криза ли трябва да се вдигат двойно таксите за паркиране в София?
  Защото 2011 г. е година на местни избори и всеки гражданин на София, преди да направи своя избор за кого да гласува, ще иска отговор и на тези въпроси. И ако и след това гласува за същия кмет и за същите тези общински съветници, нека да се сърди на себе си за това в какъв град живее, какъв транспорт има в София, съответно и какви цени плаща за паркиране.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: