Решения от 9-то заседание на СОС (резюме)

9-то заседание
на Столичен общински съвет
27.03.2008 г.

 

РЕШЕНИЯ (РЕЗЮМЕ)

Деветото заседание на СОС започна с отговори на питанията на общинските съветници от Демократи за силна България в СОС Христо Ангеличин (относно разрушен и неизползваем подлез на бул. “България” при последната спирка на трамвай №7) и Ивайло Йонков (относно изпълнение на Решение №10 по Протокол №3 от 06.12.2007 г. на Столичния общински съвет за актуализиране на бюджета на Столичната община).

Отговорите вече са прикачени към съответните точки от дневния ред – ето така:

Заседание No 9 от дата 27.03.2008

2. Питане вх. № 93-00-57/22.02.2007г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник, относно разрушен и неизползваем подлез на бул. „България” при последната спирка на трамвай № 7. Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-01-330/19.03.2008г. от г-н Ивайло Йонков – общински съветник, относно изпълнение на Решение № 10 по Протокол № 3 от 06.12.2007г. на Столичния общински съвет за актуализиране бюджета на Столичната община. Отговор по точка 3

От дневния ред отпадна включения (под номер 28 ) доклад за признаване и осъждане на геноцида над арменците в Османската империя през периода 1915 – 1922 г., по причина, че “водещата” Комисия – по образование, наука, култура и вероизповедания към СОС, не е изразила (до началото на заседанието) становище по предложения проект за декларация. Според даденото обещание на председателя на СОС, докладът ще бъде включен в дневния ред на следващото заседание.

Сесията продължи неочаквано – със скандал, предизвикан от общинския съветник от ГЕРБ Поля Станчева, която възропта срещу председателя на СОС (неин колега от групата на ГЕРБ) Андрей Иванов. Повод за нейния гняв бе невключването й в Комисията по номинация на обществен посредник на Столична община.

Всички общински съветници бяха изненадани и озадачени от нейната реакция, защото комисията има задължението само да подготви процедурата по избор на столичен “омбудсман”, докато самият избор се провежда от СОС – на редовна сесия, с тайно гласуване. На редовната пресконференция на председателя на общинския съвет, след сесията, Станчева заяви, че, в знак на протест, напуска поста на председател на Комисията по етика и обвини председателя на СОС, “че се опитва да замете следите на Антоан Николов в общината”.

Съвсем изненадани останаха общинските съветници, когато Бойко Борисов, вносител на доклада за увеличаване стойността на дневната такса за ползване на детска кухня (за 2008 г.) от 1 лев на 1.30 лв., сам го отегли. Според него “не било нормално съветниците да се занимават с него, след като става дума само за 400 000 лв., а столицата има бюджет за тази година от почти 1 млрд. лв.”, като се скара на администрацията, че е подготвила този доклад (интересно как го е подписал!). Отново на общинските съветници от ГЕРБ се наложи да приемат поредния “обратен завой” на кмета, когато срещне отпор от опозицията.

Същата ситуация се получи и при гласуването на промяна в структурата на Столичния инспекторат (който “следи” за опазване на обществения ред и чистотата в столицата), ревностно защитавана от представителите на администрацията в комисиите на СОС. Опозицията атакува внесения доклад със силни аргумента: не е приложен проект за изменение на Правилника за дейността на инспектората; липсват задължителните анализи на дейността му; не е анализирана нормативната уредба, по която тази структура работи; няма финансови анализи на издръжката на Инспектората и събираемостта на глобите, налагани от неговите служители и пр.

Председателят на СОС предложи докладът за промяна в структурата на Столичния Инспекторат да се преработи и да се внесе заедно със съответния Правилник, като се приемат направените забележки от общинските съветници от опозицията, с което общинските съветници от ГЕРБ получиха поредното разочарование.

Общинските съветници единодушно гласуваха решение за предоставяне на средства от Столичния общински приватизационен фонд за модернизация на 9 трамвайни мотриси тип Т6М-700, както и на 900 000 лв. за изграждане на двуетажна експериментална детска градина за две групи за общо 50 деца в с. Казичане, район “Панчарево”.

Много емоции предизвика обсъждането на доклада за утвърждаване на състава на Творческия съвет на Столична програма “Култура”. Съставът бе оспорен поради включването на лица, представители на държавни културни институции, докато “неправителственият културен сектор” е останал без представители. Вероятно на следваща сесия този състав ще бъде разширен и допълнен.

Единодушно бяха подкрепени и докладите:

 • за кандидатстване на район “Възраждане” по схема за безвъзмездна финансова помощ за цялостно обновяване на Образцово народно читалище “АУРА”;
 • за безвъзмездно предоставяне на част от недвижим имот – публична общинска собственост на Дирекция “Социално подпомагане” – “Слатина”, филиал “Изгрев”;
 • за учредяване на безвъзмездно право на строеж за изграждане на църковен храм в кв. Гниляне, район “Нови Искър”.

Най-много спорове и емоции предизвика предложението на кмета Бойко Борисов за удължаване до 31 март 2009 г. на срока на договора с концесионера – фирма “Волф 96” – за почистване на районите “Люлин”, “Овча купел”, “Витоша” и част от “Триадица”.

Договорът с фирмата изтича на 1 април 2008 г., вторник (администрацията твърди, че това ще стане на 14 юни 2008 г.), но се оказва че общината е “проспала” почти една година, за да подготви качествено нова обществена поръчка.

Аргументът на зам.-кмета по екология Мария Бояджийска, че недостатъчната информация относно вида на отпадъците, статистиката за населението и др., е основна причина за забавянето не се прие сериозно.

Всъщност общината е задължена (по Закона за обществените поръчки) да заяви намеренията си за обявяване на конкурс пред Агенцията за обществени поръчки до края на 2007 г., което не е направено. Освен това договорът се продължава със същата фирма, която в момента почиства тези райони на основание чл. 70 от Закона за концесиите, при допускане, че общината е в концесионни взаимоотношения с фирма “Волф 96”.

На 17 януари т.г., на 5-тото заседание на СОС, на питане от общинския съветник от ДСБ Вили Лилков, официално бе отговорено (от кмета и администрацията), че всъщност няма концесия, а в момента се изпълнява обществена поръчка по почистване на столицата.

Излиза, че когато трябва да се контролират концесионерите, те не са концесионери, а когато трябва да им се удължава договора с предимство (да им се дадат допълнително няколко милиона), те стават концесионери! Въпросите на опозицията – кой е отговорен за това, че не се обявява обществената поръчка, не получиха отговор.

В крайна сметка договорът бе удължен, с което отпадна (поне засега) идеята за влизане на нови фирми в бизнеса по чистотата, за създаване на конкуренция, както и за подобряване на качеството на услугата.новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

4 Responses

 1. За следващото (номер 10) заседание на СОС остава да бъде приет следния проект:

  ДЕКЛАРАЦИЯ
  за признаване и заклеймяване на геноцида над арменците в Османската империя през периода 1915 – 1922 г.

  Масовото избиване на един милион и половина арменци в рамките на Османската империя през 1915 – 1922 г. и масовото прогонване от домовете им, организирани и проведени от турската власт са неоспoрим исторически факт. Тези деяния са израз на геноцид над арменския народ и отговарят напълно на постановителните актове на ООН.*

  Според хуманните традиции на българския народ, във връзка с общата съдба на българи и арменци, страдали под гнета на Османската империя, както и във връзка с признаване на документите на ООН по отношение на геноцида и военните престъпления, Столичният общински съвет признава и заклеймява геноцида над арменците в Османската империя 1915 – 1922 г. и приема 24 април за Ден на възпоменаване на неговите жертви.

  2. Възлага на председателя на Столичен общински съвет да изпрати на Председателя на Народното събрание и на председателите на всички парламентарни групи решението на СОС.

  * Конвенция за преследване и наказване на престъплението геноцид (1948)
  Конвенция за неприлагане на срока на давност по отношение на военните престъпления срещу човечеството (1968).

  Все още има време!

 2. […] израз на високите чувства на своя народ”, като подкрепи обявяването на 24 април за Ден на възпоменаване на неговите […]

 3. […] неприетият на 9-то заседание на СОС (и до момента) проект на декларация и решение; […]

 4. […] на доклада от дневния ред се случи, когато министър-председателят на Турция г-н Ердоган […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: