Паметниците на културата в риск

В дискусионния “клуб четвъртък”, днес, на 20 март, арх. Любинка Стоилова и арх. Петър Йокимов представиха подробно състоянието на сградите – паметници на културата в София, България – на тези от тях, на които предстои самосрутване, или вече са унищожени, заедно със съответните проекти за бъдещето им. Особено интересни са проектите – продукт на “архитекти”, които “проектират” реализирането на следната (според мен) схема:

“Имаме тук една къща – паметник на културата;

  1. намираме снимка на нейната фасада;
  2. бутаме ‘сичко;
  3. пускаме Аамед и неговите съвестни момчета да редАт “газобетона”;
    фасадата – както следва:

    първите два етажа и 5/17 от третия – като на оная снимка, следващите 9 (и 12/17) – в стил “мутробарок Y2K”;
    останалото (Ентериор и подробности) – както горе, след третия етаж;

  4. ВАЖНО! Да се запререгистрира при аверчето от НИПК като паметник на културата!”

Имахме някъде тук един поздрав за ЧНГ – за “следващите седем … мерни единици (за “време”)”. Актуален е! Честита пролет!новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: