Местни данъци и такси София 2008: данък недвижими имоти

С приетата и публикувана Наредба за определяне на размера на местните данъци СОС определи размера на “Данък недвижими имоти” – 1.875 хилядни от данъчната оценка на съответния недвижим имот.

Този данък се “събира” от данъчнозадълженото лице (в приход на съответната община по местонахождението на имота), по принцип, на четири равни вноски в съответните интервали от годината, за която се дължи: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината. Който плати целия данък в първия срок плаща 95 стотни от дължимата сума. Така е по принцип.

През настоящата (2008) година, преходната разпоредба от § 20 на ЗИД на ЗМДТ разпорежда (и СОС се съобразява 🙂 ) “първата и втората вноска” да “се внасят от 31 март до 30 юни” и, съответно, “На предплатилите за цялата година” в този срок “се прави отстъпка 5 на сто”.

Данъкът върху софийските недвижими имоти се заплаща по един от следните начини:

 • в брой – в касите на общината;
 • по банков път – по банковата сметка на съответния отдел “МДТ” по местонахождение на имота;
 • с пощенски запис.

Касите и номерата на съответните сметки могат да се намерят, освен в Приложение №1 към наредбата, и тук – на файла mdt_kasi.новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

2 Responses

 1. Уважаеми Господа,

  Имам два въпроса:
  1. Къде и как мога да направя справка за ДАНЪК СГРАДИ, по-точно дали е отразено, че това е основното ни жилище в което живеем? Съпругата ми е подавала такава декларация, обаче по нашите пресмятяния това не е отразено.
  Ако Ви е възможно, бихте ли проверили
  Партиден №№ 4210096940002, защото същото е за съпругата ми и за двете ми дъщери.
  2. Сгрешено е второто ми име във Вашето СЪОБЩЕНИЕ, аз се казвам Христо Димов Драгнев. Вие сте написали Димитров, вместо Димов.
  Оставам в очакване за бърз отговор.
  Хр. Драгнев

 2. Здравейте г-н Драгнев,
  подобна проверка на заявлението, направено в данъчната служба, може да се направи само от собственика на имота.
  С уважение,
  Вили Лилков

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: