НЕкои съображения

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от общинските съветници от ДСБ и СДС за оптимизация на дневния ред за сесиите на СОС

Във връзка с подготвения дневен ред на сесията на Столичен общински съвет за 28 февруари 2008 г., изразяваме нашето становище, че е неприемливо от управленска гледна точка включването в една сесия за разглеждане на множество въпроси, които имат изключителна важно значение за политиката и развитието на Столична община. Интересите на столичните граждани изискват те да се приемат само след задълбочени дискусии. Това обстоятелство изисква разполагането на тези въпроси в дневния ред на най-малко две сесии на СОС. В дневния ред са включени точки, от решенията по които зависи дали може изобщо да бъде дискутиран и приет Бюджетът на Столична община за 2008 г. Такива са:

· Наредба за данъците на Столична община;

· Изменение и допълнение към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени услуги на Столична община;

· Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община;

· Приемане и одобряване за 2008 г. на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци и размера на такса за битови отпадъци;

· Приемане на годишна задача за дейност „Чистота”,

От посочените документи зависи формирането на почти цялата приходна част на общинския бюджет. Явно, че съставителите предполагат, че въпросът с приемането на тези решения е предопределен, поради наличието на мнозинство от ПП “ГЕРБ”, което изразява пренебрежение към работата на сесиите на СОС и смисъла от провеждания дебат в заседателната зала.

Този извод се подкрепя и от факта, че в дневния ред са включени още разглеждането на проект на Второ допълнително споразумение към Договора за концесия във връзка с доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община, както и искането за получаване на заем от ЕБВР във връзка с изпълнението на Договора. Освен това, бяхме информирани, че на същата сесия предстои да се разгледа и въпросът, свързан с избора на международен консултант за приватизация на “Топлофикация” АД, което е стратегически въпрос за столицата.

Като се добави и това, че на същата сесия е предвидено и приемане на Правилника за дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му със Столична община”, става ясно че е абсолютно наложително разделянето на планирания дневен ред най-малко в две сесии на СОС.

Във връзка с изложеното по-горе предлагаме:

На сесията на 28 февруари 2008 г, да бъдат разгледани проектите за:

· Наредба за данъците на Столична община;

· Изменение и допълнение към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени услуги на Столична община;

· Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община;

· Приемане и одобряване за 2008 г. на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане на битови отпадъци и размера на такса за битови отпадъци;

· Приемане на годишна задача за дейност „Чистота”;

· Правилника за дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му със Столична община,

а останалите въпроси от предвидения дневен ред да се включат в сесия на СОС на 6 март 2008 г.

3 Responses

 1. „Имам програма за управление на София и документът е внесен в Столичния общински съвет на 19 февруари – в законоустановения срок”, заяви кметът на София Бойко Борисов по повод твърдения на общински съветници от СДС и ДСБ, че няма изготвена управленска програма. „Документът е за периода на мандат 2007 г. – 2011 г. и включва всички сфери на общинското управление. Съгласно закона документът следва да се представи пред Общинския съвет и това задължение е изпълнено. Отношението на Вили Лилков и неговите колеги към документа, явно е предпоставено, защото при желание можеха да се запознаят с него, дори колегиално да ме попитат, но сигурно не това ги вълнува, а медийната изява”.
  По повод на искането на съветниците от ДСБ и СДС Наредбите на столичния съвет и Бюджет „2008” да се обсъждат на различни заседания кметът отбеляза, че документите са били обсъждани във всички комисии, както и на изнесено заседание в Пловдив пред журналисти преди месец. „Проектът за бюджет на София за 2008 г. беше подложен и на обществено обсъждане”, напомни Бойко Борисов.
  Екипът на столичния кмет е разгледал всички направени предложения и част от тях са влезли в проектите за бюджет и за наредби. „На сесията в четвъртък общинските съветници могат да изразят мнението си за бюджета ни като гласуват „за”, против” или „въздържал се”. Учуден съм, че ме обвиняват в липса на чуваемост – бюджетът е подготвен от бившия кандидат за кмет на София от СДС Минко Герджиков. Относно План-сметката и годишната задача за чистотата всички си спомнят, че сам оттеглих точката от заседание на съвета и наредих тя да бъде изработена отново.
  Общинският съвет е суверенен орган и определя дневния си ред с гласуване на всяко заседание. Смятам, че няма причина да не се положи по-голямо старание в една сесия за разглеждането и произнасянето по важни за града въпроси”, допълни кметът Борисов.

  Това е от виртуалния пресцентър, от снощи (всички останали журналисти и техните издатели, явно са проспали цитираното “внасяне”, та никой не е откликнал вече три-четири дни! 🙂 ).

  От ал. 5 на съответния член от ЗМСМА пък е това:

  Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата.

  “документът е внесен в”=”представя пред”?
  Мооооже и да мине!
  🙂

 2. On the “интегралното послание на говорещата корпулентност ” – представено от народния представител
  д-р Н. Михайлов, психиатър, маг. по медицина и маг. по теология, в отговорите на поставените му от в. “Култура” осем въпроса.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: