“Девет годин той…”

внасяше бодрост в народната свяст

На 6 февруари 1873 година (“стар стил”, по “новия” – на 18 февруари) в София е изпълнено Обесването на Васил Левски – Апостола на Свободата.

Поклон!

“Твой един син, Българийо…”

135 години…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: