Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община

На подходящо място в sofia.bg е публикувана ПОКАНА от “Ръководството на Столична община” към “столичната общественост” – за публично обсъждане на проекто-бюджет 2008, както и на отчета за изпълнение на столичния бюджет за 2007 г.

Обсъждането ще се проведе на петия етаж в сградата на Столична община, на ул. “Московска” 33, в петък (8 февруари 2008 г.), от 10 ч.

Ако някой единичен представител на “столичната общественост” (или група от такива) има вече изработено становище по представените, преди няколко (не повече от едноцифрено число) дни, документи и е готов с предложения по проекта за бюджет за настоящата и/или по отчета за миналата година, да си отнесе становищата и предложенията “в деловодството на Столична община” до … след малко, “до 04.02.2008 включително”! 🙂

Ето я поканата:

ПОКАНА

РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

кани столичната общественост на 08.02.2008 година /петък/ от 10 часа в сградата на Столична община – ул. “Московска” №33, ет.V, където ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Столична община за 2008 година и годишния отчет за 2007 година.

Становища и предложения по проекта за бюджет 2008 година и по отчета за 2007 година могат да се представят в деловодството на Столична община до 04.02.2008 година включително.

Най-напред, разбира се – поздравления – за публикуването на цитираната покана “най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване”, както е записано тук-там из текстовете на Закона за общинските бюджети.

Поздравленията са най-вече за евентуално реализираната икономия, като “ръководството на столична община” (или, както си е по закон и ред, “Кметът на общината”) оповестява поканата чрез “Столичен общински виртуален пресцентър”.

Това си е средство за “масово осведомяване”, при това може да служи за “местно” такова за много места по света и у нас.

На същото място се намират и всички документи, предмет на предстоящото обсъждане и последващо приемане:

За интересуващите се представители на “местната общност”, които все още не са се запознали с тези материали, ето:

Информацията за касовото изпълнение на сборния бюджет за 2007 г. и обяснителната записка за проекто-бюджета за 2008 година, са качени и като новина от СОС – за четене – тук.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: