Бюджет София 2008 – сметката на кмета

Бюджетът на общината е финансовият инструмент за провеждане на политиката на кмета и неговата администрация.

Проектът за бюджет на Столична община за 2008 г. предвижда приходи и разходи в размер на над 869 млн. лв.

В прихода е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и от централния републикански бюджет.

Засега в проекта се предвижда да постъпят приходи от 869 102 435 лв., в това число:

  • от собствени данъчни приходи – 217 580 000 лв.;
  • от собствени неданъчни приходи – 282 459 000 лв.;
  • от “преходния остатък” от 2007 г. – 133 169 359 лв.;
  • от преотстъпени държавни приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности – 195 506 580 лв.;
  • от допълваща изравнителна субсидия – 10 628 300 лв.;
  • от целева (за капиталови разходи) субсидия – 5 293 800 лв.;
  • от заеми и “погашения” по (други) заеми – 24 465 396;

За разходи са предвидени 869 102 435 лв., като:

  • за делегирани държавни дейности са “разчетени” 202 622 827 лв.;
  • за общинските дейности – общо 654 237 374 лв.;
  • за дофинансиране на държавни дейности – 12 242 234 лв.

Какво означават цитираните дотук числа, ще получат ли софиянци по-високо качество на услугите и гарантира ли “бюджет 2008” рязко дръпване напред в развитието на града ни?

Ще потърсим отговорите на тези и други въпроси, свързани с предстоящото приемане на общинския бюджет през започващия месец “малък сечко” 2008 г.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: