Обществено обсъждане на Изменението на Общия устройствен план на Столична община

“Общественото обсъждане” вече “върви по процедурата”, съгласно публикуваната заповед:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД

На основание чл.127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, §7, ал.З от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройството и застрояването на Столичната община и чл.З, ал. 1, т.4 и чл.4 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, приета от Столичния общински съвет с Решение № 950/11.10.2007г.

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе процедура по обществено обсъждане на Изменението на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община – фаза предварителен проект. Във всички районни администрации да се състои представяне на проекта, на дата, час и място, съгласно приложения график …

Има график (с дата, място и час) по райони – ПРИЛОЖЕНИЕ №1!

Има и “кратка информация” за предварителния проект – ПРИЛОЖЕНИЕ №2,

както и становища по него на:

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

2 Responses

  1. Както пише в горното “ПРИЛОЖЕНИЕ №1”:
    Обсъжданията продължават:
    След няколко часа – от 18 ч., в УАСГ, ет.2, зала 224 – за район “Лозенец”;
    Утре – в ритуалната зала на бул. “Витоша” №15, от 18 часа – за Триадица.

  2. Бях на “Обсъждането”, което – според организаторите било “представяне” на изменението на ОУП, но понеже те били добрички, щели и да отговарят на въпроси. И така – от една страна бяха представител на фирма Софпроект, представител на СГО и главния архитект на Триадица. От друга – групичка граждани, дошли да разберат нещо за предлаганото изменение на плана на София, а и да зададат някой и друг въпрос. Все едно – нямаше нито обсъждане на плана, нито представяне на измененията. Най-съществената информация беше, че Софпроект от вчера има уеб-страница – поздравления! Длъжностните лица ( с изключение на представителя на Софпроект) направиха подробна оценка на компетентността на гражданите, задавали въпроси. За час и 15 минути не се даде нито един отговор на въпрос. Тръгнах си, без да дочакам оценка за моята компетентност.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: