Хотел “България” и строителството в столичния център – отговор на питане

В отговор на питане на Вили Лилков относно: Изграждане на мултифункционален търговски център на мястото на хотел “България”, кметът на столицата Бойко Борисов отговаря:


Уважаеми г-н Лилков,

Първоначално бих искал да Ви благодаря за навременното поставяне на дневен ред на този въпрос, който в последните месеци вълнува гражданите на Столична община. Считам, че с настоящия отговор ще внеса яснота по случая и ще отговоря не само на Вас, а и на всички столичани.

При извършената проверка в ДАГ при СО е установено, че към момента не е внасяно искане за провеждане на градоустройствена процедура, регламентираща изграждане на Мултифункционален търговски център в имот пл. N 8, кв. 482, м. Център по плана на гр. София. В този смисъл никога не е издавано разрешение за започване на такава процедура. Имайки предвид факта, че сградата е паметник на културата, една такава процедура следва да бъде съгласувана с НИПК.

Считам, че към момента има създадена добра законова база, в т.ч. и Закона за устойство и застрояване на Столична община, спазването на която би довело до едно по-добро планиране на градската територия, в т.ч. и на идеалния център. Предвид факта, че идеалният център в по-голямата си част представлява паметник на културата, съгласуването на каквито и да било дейности, извършвани в него, касещи преустройства на сгради, ново строителство и пр. задължително се съгласуват с НИПК.

По отношение на поставения от Вас въпрос, касаещ налагането на временен мораториум върху ново строителство в идеалния център, считам, че тази идея следва да бъде обсъдена на широка обществена дискусия, в която да вземат участие представители на администрацията, граждански сдружения, представители на гилдията на архитектите, строителите, както и обикновени граждани.

Кмет на Столична община
Бойко Борисов

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: