Питане от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ, за контрола над концесионерите

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

 

Относно: Неизпълнение на Закона за концесиите и на решение на СОС за въвеждане на система за контрол на концесиите, предоставени от Столична община.

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящото питане е свързано с неизпълнението на Закона за концесиите, който се прие на 01.07.2006 г. Законът Ви задължава да назначите Комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори.

Това не бе изпълнено и през 2007 г. пред СОС не бе представен изисквания по закон Годишен доклад за изпълнението на концесионните договори. Във връзка с това СОС прие решение № 158 от 08.03.2007 г., с което общинските съветници Ви задължиха да изпълните закона.

Повече от 10 месеца и това решение не се изпълнява, което означава, че до 31 март 2008 г. в СОС отново няма да постъпи Годишния доклад за изпълнение на концесионните договори. Липсата на предвидената от законодателството система за контрол на концесионните договори се отразява неблагоприятно на Столична община, пример за което е смешната ситуация при първия сняг за 2008 г. в столицата. Комично е Вие да карате полицията да брои колите на концесионерите, които чистят сняг, да спорите публично с концесионерите дали са чистили или не, след като Законът за концесиите и Правилникът за неговото приложение ясно указват, че това е задължение на длъжностните лица от администрацията, осъществяващи текущия контрол на концесията и на Комисията за контрол на концесиите, членовете на която при изпълнение на своите функции имат право:

 • да поискат съдействие от компетентните органи, включително от органите на полицията;
 • да изискват и проверяват документи, данни, сведения и справки свързани с изпълнението на концесионния договор;
 • да изискват от проверяваните лица писмени обяснения във връзка с изпълнението на концесионния договор.

Недопустимо е, общинските съветници да научават от медиите, какви са условията на концесионните договори, какво е включено в тях и на каква цена, да се питат изгодна ли е или не за софиянци концесията за чистотата, след като Законът за концесиите изисква Годишният доклад на Комисията за контрол на концесиите да включва задължително:

 • обобщени резултати за всеки обект на концесия – отчетеното от концесионерите изпълнение на концесионните договори;
 • извършените проверки и експертизи;
 • извършените одитни проверки от Сметна палата и Агенцията за държавна финансова инспекция;
 • предприетите действия за отстраняването на възникналите проблеми при изпълнение на концесионните договори и при извършване на контролната дейност;
 • анализ на изпълнението и неизпълнението на концесионните договори;
 • изводи и препоръки за отстраняване на възникнали проблеми при изпълнението на концесионните договори и подобряване на концесионната дейност.

Липсата на такива ежегодни доклади ще се отрази крайно неблагоприятно на Столична община и при уреждането на възникнали спорове с концесионерите и при защитата на правни интереси на общината.

Във връзка с изложеното по-горе отправям към Вас следните въпроси:

1. Защо не се изпълнява Решение на СОС № 158 от 08.03.2007 г.?

2. Кога ще бъде назначена Комисия за контрол върху концесионните договори и да очакваме ли през 2008 г. Годишен доклад за хода и изпълнението на концесионните договори?

Отговорът желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

 

3 Responses

 1. Докато държавата не осигури надеждна и стабилна защита на контролните си органи контролът ще бъде рехав,слаб и избирателен.Затова каквото и да констатирате и да предлагате ,контрол просто няма да има.Вие искате човек със заплата примерно 500 лв, без странични доходи и средства да контролира концесионера по чистотата ли? Да ,ама не,както казваше едни известен журналист..Затова и Бойко Борисов се опитва вероятно чрез органите на реда да контролира концесионерите? Но то май тези органи са най-корумпирани напоследък или едни от най -корумпираните (пример последния случай “Куйович”, когато главния секретар отива лично да вземе документите на еди н сръбски трафикант)
  Хората ,обикновените хора се страхуват от концесионерите,които за по -голяма печалба минават и през…трупове. Не ударят ли паветата яките порти на Народното събрание, но този път окончателно и докрай няма оправяне -вервай ми !

 2. […] 96″. На 17 януари т.г., на 5-тото заседание на СОС, на питане от общинския съветник от ДСБ Вили Лилков, официално бе […]

 3. […] … за контрол на концесиите… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: