Питане от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: Проекта за превръщане на хотел България в мултифункционален търговски център


 

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

 

Относно: Проекта за превръщане на хотел България в мултифункционален търговски център

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящото питане е свързано с големия обществен интерес и острите реакции на някои публични институции във връзка с намеренията на собствениците на Гранд хотел България за неговото преустройство. Проектът на стойност 74.5 млн. лв, наречен Мултифункционален търговски център “Гранд хотел България”, е заявен пред Българската агенция за инвестиции и е сертифициран през м. септември 2007 г., като инвестиция от най-висок клас. Предвидено е той да се реализира за срок от три години. Това намерение предизвика подписка в защита на автентичността на комплекса от хотел и концертна зала “България” сред българите у нас и по света, към която вече са се присъединили към 9000 души.

Съюзът на архитектите в България (САБ) се обяви срещу реконструкцията на хотела и заяви, че e “… необходимо формулиране на ново, отговарящо на сложната ситуация, планово задание…”. САБ постави и въпроса, защо е издаден сертификат на инвеститор, който не е получил разрешение за реконструкцията от дирекция Архитектура и градоустройство към Столична община, защото, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за приложението му, при подаване на заявление за получаване на сертификат кандидатите представят подробни данни за проекта и начина на неговата реализация. Получаването на сертификат за Мултифункционален търговски център в идеалния градски център, с конкретна стойност и срок на реализация означава, че това трябва да е съгласувано с ДАГ или пък институцията просто е заобиколена.

НИПК също се обяви против реконструкцията. Комплексът “хотел България” и концертна зала “България” през 1978 г. е обявен за паметник на културата от национално значение под единен титул, което изисква съхраняване на неговата автентичност и цялост. Тази клауза на закона забранява всякакви строително-инвестиционни дейности. Комплексът се оценява, като едно от най-високите постижения на архитектурния модернизъм от периода между двете световни войни в България. Без разрешение от НИПК строителството не може да се осъществи. Директорът на НИПК заяви, че е възможен само ремонт на сградата, без надстрояване и разширяване, и че ако започне някаква реконструкция ще бъде сезирана прокуратурата. Явно, независимо, че става въпрос за паметник на културата от най-висок клас, и НИПК също е в неведение за този проект.

Освен това в Общия устройствен план на гр. София в частта Културно-историческо наследство се предвижда историческият център на София да бъде номиниран за включване в списъка на Световното наследство ICOMOS/UNESCO. Това може да отнеме няколко години и идеята за налагане на мораториум върху всякакво ново строителство в идеалния градски център отдавна се обсъжда в експертните среди и не е чужда на софийските граждани.

Уважаеми г-н Борисов,

Съгласно ЗУТ и Закон за устройството и застрояването на Столична община, кметът на общината, на чиято територия се намира паметникът на културата, а в случая и Министерството на културата, чиято собственост е концертна зала “България”, са отговорни за поддържане на паметника на културата в добро състояние и запазване на неговата цялост и автентичност.

От друга страна, кметът на Столична община по закон осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите в столицата. Той е длъжен да осигури административно обслужване на проекта в съкратени срокове, което предполага общината да е запозната с него и да има мнение, което трябва да стане публично достояние. Столична община, и ние – общинските съветници, заедно с градските хора в столицата, сме изправени пред ценностен избор – дали да запазим историческия център на София от груби посегателства и да съхраним паметта за нашия град или безучастно да оставим тя да избледнее под натиска на агресивното ново строителство в името на бързата печалба.

Във връзка с изложеното, отправям към Вас следните въпроси:

1. Запозната ли е официално дирекция “Архитектура и градоустройство” към Столична община с проекта “Мултифункционален търговски център Гранд хотел България”?

2. Постъпвало ли е в ДАГ предложение за изменение на застроителния план на София в зона Център, кв. 482, пл. No. 8 и ако да – на каква фаза на проектиране?

3. По какъв начин отговорихте на адресираната и до Вас гражданска петиция за спасяване на комплекса “България”?

4. Какво е становището на Столична община по отношение преустройството на хотел България?

5. Споделяте ли идеята за налагане на временен мораториум върху всякакво ново строителство в идеалния градски център за съхранение на неговия специфичен характер?

Отговорът желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

 

9 Responses

 1. Столичният кмет е възприел мъдра стратегия за опазване на архитектурното наследство в стария център на София. Тъй като правомощията му са малки за да спре по административен път хищните инвеститори, той разчита на друг атактика – прави обектите недостъпни. И времето работи за него. Като падне един хубав пухкав сняг, като се образуват едни причудливи преспи и едни блата от киша… да видим как ще стигнат булдозерите до набелязаната жертва.

  Онзи ден имах работа в центъра. Паркинга, който по нечия скотска приумица са помещава срещи Царския дворец не беше изчистен. Изобщо. Грам… въпреки това хората спираха, като разбиваха преспите с колите си. Бутаха се за да излязат от снежната стихия. И тъй като нямаши нито един от зелените човечета с касовите апаратчета, които да продават талони (защото вбесените шофьори щяха да му обърнат хастара), единственият начин да не ти сложат скоби е, като пуснеш SMS. След което да разчиташ, че ще има кой да те избута…

 2. Ето една добра според мене реакция срещу пълната безотговорност на правителството: http://www.focus-news.net/?id=n859969

 3. В. СТАНДАРТ:
  “9000 столичани и чужденци се обявиха против събарянето на символа на града”

  http://www.standartnews.com/bg/article.php?d=2008-01-13&article=217817

 4. … и един хубав материал от Яна БОДУРОВА в КАПИТАЛ:

  “Сградите умират сами”

 5. Поздравявам те за позицията ти !

 6. Има и отговори на поставените в питането въпроси:
  Според арх. Петър Диков – главен архитект на София, в дирекция “Архитектура и градоустройство” няма внесен план за преустройство на гранд хотел “България”.

  По поставения в т. 5 от питането въпрос отговорът на главния архитект е, че “идеята за мораториум върху строителството в идеалния център на София трябва да бъде обсъдена на широка обществена дискусия, в която да вземат участие представители на администрацията, гражданските сдружения и архитекти.”

  Повече – от страницата за града.

 7. […] Posted on 2008-01-18 by Любомир Георгиев В отговор на питане на Вили Лилков относно: Изграждане на мултифункционален търговски […]

 8. Още веднъж:
  “Центърът на София с шанс за защита от ЮНЕСКО” е заглавието на материал, посветен на предложението на столичния общински съветник от ДСБ Вили Лилков, публикуван в Медиапул (отразен и във в. ДУМА):


  “В момента центърът на София не е готов да получи статут на защитен обект под егидата на ЮНЕСКО. За да се случи това, организацията трябва да получи ясни гаранции, че държавата и общината имат намерение да опазват и развиват историческите забележителности. Трябва да се покаже наличие на политическа воля, другото ще се свърши от експертите. Основният ефект от кандидатстването ще е дисциплиниращ. Така ще се охладят амбициите да се застроява върху културни забележителности и презастрояване на центъра на София”, заяви пред Mediapool общинският съветник от ДСБ Вили Лилков.

  Целта столичният център да стане част от световното историческо наследство е заложена в Общия план за развитие и Общия устройствен план на София. По тези въпроси обаче не се работи особено активно от държавната и общинската администрации. Преди държавата да изпрати документите за кандидатстване до световната организация има да се свърши доста подготвителна работа.

  Всяка сграда или обект, за който България ще претендира, че е културно наследство, трябва да се сдобие с планове за управление, съхранение и развитие. Трябва да се докаже още, че сградите са в автентичния си вид, както и да се гарантира, че те ще бъдат запазени в него. Това може да стане само ако попаднат под закрилата на Закона за паметниците на културата.

  След подаване на документацията, експерти към неправителствената организация за запазване на културното наследство ИКОМОС трябва да изготвят експертизи на историческите обекти. Резултатите от проверката се изпращат до ЮНЕСКО, където се взема окончателното решение…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: