Информация от СОС – за живеещите и работещите в кв. Иван Вазов

Предстои изграждане на ново трасе на улица Бяла черква в кв. Иван Вазов. Това е предвидено в инвестиционната програма на Столична община за 2008 г.

Ето и краткото представяне на проекта от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ:

Улица “Бяла черква” е главна улица IV клас. Пробивът ще я свърже перпендикулярно с бул. “Петко Тодоров” в триклонно кръстовище. Той ще бъде изпълнен с асфалтобетонова настилка за много тежко движение с обща дебелина 73 см, с ширина 14 м в участъка от ул. “Ярослав Вешин” до бул. “Петко Тодоров” и тротоари с ширина по 3.5 м.

За да се стигне до решението за изграждане на трасето и разработване на проекта, изготвен от общинско предприятие “София-проект”, ключова роля има инж. Емил Милев – кмет на район Триадица (1999 – 2007 г.), по доклад на когото през октомври 2007 г. СОС взе решение да се извърши и последното отчуждаване по линията на трасето, с което се реши и въпросът за продължаването на Десен перловски канализационен колектор. Така ще се реализира вторият етап (от предвидените общо пет етапа) от изграждането му. Трасето ще бъде с монолитно сечение 280/150 от бул. “Петко Каравелов” по ул. “Бяла черква” до ул. “Ярослав Вешин”, разположено от страната на Южния парк. От ул. “Ярослав Вешин” до бул. “Петко Каравелов” колекторът продължава по оста на пробива и ще се изгради от стоманобетонови тръби с диаметър 2.4 м.

Предвижда се довеждащият етернитов водопровод за кв. “Иван Вазов”, който идва от бул. “България” и е в лошо състояние (част от него минава и през частни имоти) да бъде реконструиран. Съществуващият водопровод Ф80 по ул. “Бяла черква”, който е изграден през 1934-1936 г., ще бъде подменен с нов, с по-голямо сечение.

При реконструкцията се засягат електрически кабели, които ще се изместят по новата регулация. Ще се демонтира съществуващото улично осветление и ще се изгради ново. Ще се изгради и нова тръбна телефонна мрежа, а съществуващата ще се реконструира с нови ПВЦ тръби.

Ще бъдат премахнати 5 иглолистни и 42 широколистни дървета, като проектът предвижда алейно засаждане на кестени и оформяне на зелени площи с групи от декоративни дървета и храсти – общо 93 броя.

Повече – от Гергана ДИМИТРОВА във в. “Стоителство Градът”!

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: