Декларация на групата общински съветници на ДСБ в СОС

…В изпълнение на своята политика, ДСБ разработи и предложи на СОС още на 14.09.2004 г. нова Наредба за реда за учредяване и реда за управление на общинската част от капитала на търговските дружества, която бе приета след дълга съпротива и нежелание от икономическото мнозинство в СОС едва през октомври 2006 г. С нея се въведе изискване за намаляване на броя на членовете на директорските бордове, за конкурсно начало при техния избор, за разработване на бизнес планове за развитието им и поставяне на конкретни бизнес задачи на дружествата от страна на Столична община, както и обвързване на заплатите на директорите на дружествата с конкретните резултати от тяхната дейност.

Повече от една година кметът и неговата администрация не прилагат Наредбата и не правят никакви предложения за подобряване на дейността на търговските дружества, не предлагат програма за тяхното преструктуриране, не обявяват конкурси за назначения в дружествата и не контролират ефективно тяхната дейност.

Смятаме, че столичният кмет дължи извинение на всички общински съветници от Демократи за силна България в СОС от предишния и настоящия мандат…

Още – във ФОКУС и при Иво Йонков.

 

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

 

One Response

  1. Дължи, дължи, ама не дава:
    “Борисов отказа да се извини на ДСБ за общинските фирми”:
    http://news.ibox.bg/news/id_1162583825

    Който веднъж се е научил на “двойното” счетоводство:
    “има да ми дава – имам да му взИмам”, не се научава лесно на друго!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: