АС – София и резултатите от изборите

Този АС е административен съд, а не алианс 🙂

Според публикуваното от виртуалния пресцентър на Административен съд – София на страницата на съда решение по дело № 5292, за което беше съобщено преди два дни, състав на съда е отхвърлил всички жалби срещу решението на ОИК – София от 30.10.2007 г. за избор на кмет на столична община.

Решението си заслужава внимателното прочитане, а някои от използваните в текста думи ще получат тук (по-долу) и предизвикания коментар.

Преди това: “36-ти състав на Административен съд София-град с председател съдия Николай Гунчев” е потвърдил и решението на ОИК – София от същата дата за избор на общински съветници. Очаквам с интерес написаните в съответното решение думи и числа и като се появи на съответното място – пак ще има коментар, вероятно подобен на този, който следва сега.

Р Е Ш Е Н И Е

гр. София, 19.11.2007 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ, І Отделение, 1 състав, в публично заседание на 16.11. /шестнадесети ноември/ през две хиляди и седма година, в състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : ЛОЗАН ПАНОВ

От данните по приложената административна преписка, съдът приема за установено, че на 28.10.2007 г. е проведен избор за кмет на община София в 1427 секционни избирателни комисии – район „Средец” – 44 секции; район „Красно село” – 86 секции; община „Възраждане” – 51 секции; община „Оборище” – 50 секции; община „Сердика” – 66 секции; община „Подуяне” – 76 секции; община „Слатина” – 81 секции; община „Изгрев” – 30 секции; община „Лозенец” – 60 секции; община „Триадица” – 80 секции; община „Красна поляна” – 70 секции; община „Илинден” – 41 секции; община „Надежда” – 68 секции; община „Искър” – 70 секции; община „Младост” – 121 секции; община „Студентска” – 49 секции; община „Витоша” – 52 секции; община „Овча купел” – 47 секции; община „Люлин” – 129 секции; община „Връбница” – 53 секции; община „Нови Искър” – 36 секции; община „Кремиковци” – 26 секции, община „Панчарево” – 29 секции и община „Банкя” – 12 секции…

Само за статистиката – “район” са не само “Средец” и “Красно село”, но и всички останали 22 столични “подразделения”, кой знае защо наречени в горното решение “община”

Не само за статистиката:

Въз основа на протоколите общинската избирателна комисия на основание чл. 99 от ЗМИ е съставила протокол от 30.10.2007 г. за избиране на кмет на община София. Видно от посочения протокол, разпределението на действителните гласове /общо на брой 379 560/ е както следва – за Бойко Методиев Борисов – 202 800 гласа; за Мартин Михайлов Заимов – 67 454 гласа; за Бриго Христофоров Аспарухов – 58 774 гласа; за Славчо Панчев Бинев – 15 255 гласа; Антония Стефанова Първанова – 9 629 гласа; за Констатин Стефанов Папазов – 6 566 гласа, за Илияна Дончева Петкова – 4 722 гласа и др.

Най-сетне, жалбоподателите не са оспорили истинността на представените 1427 протоколи на СИК, както и Протокола на ОИК, и не са поискали откриване на производство по чл. 154 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК. Ето защо, посочените протоколи, в които е отразено преброяването на бюлетините при гласуването, са годни доказателства, които чрез своята официална удостоверителна функция в процеса имат безспорно значение за отчитане на изборния резултат.

Обаче:

Посочените в горния откъс от публикуваното решение числа пред думата “гласа” не съвпадат с нито едно от числата, които се намират срещу имената на съответните кандидати в официалния протокол на страницата с резултатите от изборите.

А и Юлияна си е “Юлияна”, не е “Илияна” 🙂

Няма ги тези (а има други) числа и в извлечението от официалния протокол, което си стои там, вече две седмици и си е все извлечение … “от 28 10 2007 г.” – без символа “.” тук-там, но – от 28…, не от 30, не и от някоя ноемврийска дата (примерно).

Че има решение 1022 на ЦИКМИ, с което “се приема” едно-друго – аз го знам, ама от другия АС дали са чували за това решение?

Щото жалбоподателите не са оспорили туй-онуй и не са се ожалили по този член, по който сигурно е трябвало, ама кои точно са “годните доказателства”, дето щели били да бъдат “официална удостоверителна функция в процеса” и да “имат безспорно значение за отчитане на изборния резултат?

Нещо да не би да не е… (признаваме) решенията на централната избирателна комисия? Аз смятам да се съобразявам с тях – та затова и до момента още не съм пуснал тук резултатите по райони – “малко” са покоригирани – в почти всички райони, и крайният резултат е друг (засега) – за всеки от изброените участници:

За Бойко Борисов – 203364
За Мартин Заимов – 67602
За Бриго Аспарухов – 58857
За Славчо Бинев – 15186 – друг път да внимава къде какво да жали 🙂
За Антония Първанова – 9722
За Константин Папазов – 6572
За Юлиана Дончева – 4743

Продължава да си е вярно и следното:

Всеки комплект от официални протоколи (за различните видове избор) на една комисия, в който са записани различни числа на редовете “брой гласували…” за различните избори, е нередовен, щото е неверен.

А, и все едно, че не съм видял, че в последния официален протокол за избор на кмет на столична община общият брой “действителни” бюлетини си е 379 560, но сборът от гласовете на всички участници вече не е толкова – две “действителни”, не съвсем прозрачни листчета, са действителни само по принцип – не се дават на никого от участниците, които финишират общо с 379 558 разпределени гласа. 🙂

Любомир Георгиев

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

3 Responses

  1. Любо, все едно не съм видял тоя пост 🙂

    Щото от него излиза, че е кофти да се оплачеш от грешки и неточности и проблема ти да бъде разгледан от “36-ти състав на Административен съд София град с председател съдия Николай Гунчев” – решението може да има двойно повече грешки и неточности 🙂

  2. Съвсем в тон и аз по-горе допускам някои грешки и неточности – където единия състав на АС, там и другия 🙂

  3. […] – в унисон с решението на съответния състав на почитаемия столичен АС. Какви са съответните числа във всяка от […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: