Питане от Вили Лилков, общински съветник от ДСБ

До Г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

П И Т А Н Е
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ

Относно: Липсата на Генерален план за организация на движението в Столична община

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящото питане е свързано с факта, че София все още няма Генерален план за организация на движението по пътищата, което е императивно изискване на Наредба No 1 на МС за организиране на движението по пътищата (ДВ, бр.13 от 10 февруари 2001 г.). Такъв план е необходим за цялата територия на Столична община, за отделните населени места и зони и обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на ППС, превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркирането. В този смисъл твърдя, че трафикът в столицата е обречен на криза и хаос. Вземат се решения за поставяне на светофарни уредби, правят се пробиви, планират се пътища, оформят се зони за паркиране, правят се промени в органзиация на движението по квартали, планира се движението на ППС от масовия градски транспорт, а няма план. Шест години не се изпълнява наредбата на МС.

Не е възможно без план да се осигури бърз, безопасен и икономичен транспорт; ефективно използване на пропускателната способност на изградената пътна мрежа, както и опазване на околната среда и ограничаване на вредните въздействия от автомобилния транспорт – шум, вибрации, газове и др. Именно този план постига разделяне и разпределение на транспортните и пешеходните потоци по вид, място и време; канализиране на движението по предназначение и цели чрез пътеуказателна сигнализация; регламентиране на транспортния и пешеходния достъп до различни обекти – жилищни и нежилищни, обслужвани от пътищата, както и осигуряване на оптимални режими за паркиране на пътните превозни средства. Без план не е възможен и ефективния контрол върху движението и паркирането.

Задължението за изработване на такъв план е на Столична община, като стопанин на пътищата на нейната територия, която трябва да възложи изработването му при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

Във връзка с гореизложеното отправям към Вас следния въпрос:

Какви действия са предприети и кога Столична община ще има Генерален план за организация на движението в Столична община?

Отговорът на поставения въпрос желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

С уважение
Вили Лилков

Advertisements

8 Responses

 1. Има и достатъчно подробна “тема на броя” в “КАПИТАЛ” – автор Иван Михалев – “икономика на задръстванията:
  http://www.capital.bg/show.php?storyid=398709

  и още:
  “не е толкова трудно”
  http://www.capital.bg/show.php?storyid=398755

  “как се борят по света”
  http://www.capital.bg/show.php?storyid=398747

  “какво да се прави”
  http://www.capital.bg/show.php?storyid=398744

  “общината”
  http://www.capital.bg/show.php?storyid=398744
  … 🙂

  и – към интернет-обществото “да бръмчим заедно”:
  http://www.capital.bg/show.php?storyid=398730

 2. “общината” е “бързай бавно”:
  http://www.capital.bg/show.php?storyid=398740

  🙂

 3. Аз пък само да попитам, след като е задължение на общината да изготви подобен план, дали изобщо има някакви предложени идеи и проекти? Пък ако няма, не може ли да се открие някой, който да направи? Хайде качете отговора на Кмета (задъжително с главно К) ако има такава възможност.

 4. “Хайде качете отговора” – като се получи – качваме. 🙂
  А “кмета” защо да е задължително с главно “К” – защото е “Главен секретарисимус” или по друга причина?

 5. Главната буквичка е заслужена от Кмету за всяко звание, което получава, в знак на нестихващата му популярност сред масите, които пък като негови гласоподаватели “са стабилна величина което показва, че ГЕРБ гради” (Бойко). Толкова е популярен този Нарцис, че вчера докато се редях за билети в билетния център на НДК, цареше ведро настроение и се носеше весела глъч, защото някой от феньовите на Пайньера или Планьета, пусна слух, че покровителят на фолк-дивитье ще връчва награда за най-пошла разголения с ориенталско-пластмасови илименти. Та така, мисля си че заслужава Човека главната буквичка. Приемам възражения обаче 🙂

 6. Не че е баш отговор, но все е нещо – за начало:
  http://mediapool.bg/show/?storyid=134034&srcpos=3

 7. Вече има и отговор на питането – докато закачим тук препис от оригинала – ето го преразказан:
  http://www.zagrada.bg/show.php?storyid=405043

  Само да отбележа: онова там “млн.” да се чете “млрд.” 🙂

 8. […] повод на изпратеното ни с Ваше писмо N 9300-1124/24.11.2007 г. питане от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ, относно липсата на […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: