Прагматично за ДСБ

статия от Вили Лилков, публикувана във в-к Седем

Изборите, в които ДСБ участва досега не донесоха очакваните резултати. Представянето ни не е добро и то изисква не само анализ на резултатите, а цялостно преосмисляне на политиката на ДСБ и на организационното състояние на партията. Това ще определи успешните ни стъпки в бъдеще. Трябва да говорим и за състоянието на десницата, защото ДСБ не съществува независимо от останалите десни партии.

В момента партията ни е поставена на изпитание, защото:

 • Ръководството ни е в оставка;
 • Избирателите ни дадоха знак, че мълчаливо ни наблюдават отстрани;
 • Местните ни структури са в тежко финансово и организационно състояние;
 • Направен е анонс за обединение със СДС и избирателите очакват ясен знак;
 • Очакват ни най-важните избори за местна власт, с които ще завърши пълния цикъл на партия ДСБ от създаването й до днес;
 • Националното събрание, което може да вземе най-важните решения за близкото бъдеще на ДСБ ще се проведе по време на предизборната кампания за местни избори.

Какво е състоянието на българската десница?

 • Изборите, проведени от 2005 г. до днес, не решиха въпроса за лидерството вдясно.
 • Десните избиратели са разделени, а част от тях не желаят да гласуват.
 • Съществува силен натиск за подмяна на ДСБ и СДС, като основни десни политически субекти.
 • Нарастват антипартийните нагласи за сметка на популистки партии и маркетингови политици и медиите насърчават този процес. Всички политически партии губят подкрепа и сред най-твърдите си привърженици.
 • Развиха се тежки конфликти в десницата. Нейните лидери не успяха да убедят избирателите, че са в състояние искрено да си сътрудничат.
 • Личностите, които десницата представя на обществото в последните мажоритарни избори с всичките им достойнства, са далеч от представите на българския избирател за лидерство, за действеност, за комуникативност и модерност.
 • Десницата се държи, като обречена да бъде в опозиция и за властта тя говори свенливо.
 • Идеята за обединение в дясно се посреща с подозрение.

Състояние на ДСБ

 • ДСБ пое отговорността за бъдещето на десницата през 2004 г., но вече се държи, като претоварена от това бреме.
 • ДСБ си постави прекалено високи цели за спечелване на два избора (местни в София и президентски), но претърпя загуби, които не се приемат еднозначно в партията.
 • Не намираме темите, които вълнуват обществото. По-точно го занимаваме с въпроси, които не са за масова комуникация. Няма изобретателност в произвеждането на новини, а дори и това да стане не намираме начин да ги развием и запазим, като наша тема.
 • ДСБ се обяви за партия на гражданите, но загуби връзка с тях. Партията не си партнира с неправителствени организации и не намира говорители извън нея.
 • Партията има добре организирани структури единствено в големите градове и се поставя под съмнение нейния национален характер. Организационната структура на партията, като цяло има сериозни слабости.
 • Общинските организации работят без програми, нямат политически маркетинг и комуникация с избирателите. Политическата работа в тях, извън времето на предизборните кампании, е сведена само до коментар на политиката.
 • Липсва обучение и не се извършва селекция на кадрите на ДСБ, а политическата работа на ръководствата не се контролира и оценява от горните нива, което обезмисля усилията на отделни инициативни и кадърни политици. Всеки човек с възможности да се развива, като политик трябва да вижда своята перспектива в дадена организация, в противен случай той няма да работи в нея, макар и да я подкрепя.
 • Партията няма медийна политика, в тази насока медийното звено в ДСБ е с изключително ограничени ресурси и свежда работата си единствено до обслужване на парламентарната ни група.
 • Предизборните ни щабове, макар изградени от утвърдените политици от ДСБ, и независимо от огромното желание, с което работят доброволците в тях, не могат да компенсират ниския финансов ресурс и отсъствието на професионалисти, което е задължително за всяка модерна предизборна кампания.

Какво имаме?

 • Има хора с богат политически опит в ДСБ – депутати, кметове, общински съветници, бивши членове на политически кабинети.
 • Имаме силен лидер и компетентна парламентарна група.
 • Оставихме диря в историята с разграждането на тоталитарната система, с успешен мандат и с присъединяването на България към ЕС и НАТО.
 • Имаме ясно дефинирани ценности и принципи, силна кауза и международна легитимация.
 • Идеите на ДСБ, макар и отричани и незабелязвани от нашите опоненти и медиите, впоследствие се заимстват от всички.
 • Има гордост между членовете ни, че са от ДСБ. Повечето от симпатизантите и избирателите на ДСБ са градски хора, с високо образование и култура.
 • Има синя традиция и жив антикомунизъм.

В разговорите в общинските организации и с нашите симпатизанти се сблъскваме със сериозна загриженост за състоянието на ДСБ и с линията на политическото ни поведение. Коя е най-вярната линия на развитие на партията и откъде тя може да получи най-силна подкрепа? Нека не забравяме, че християндемократическия проект на СДС се провали и пътят нататък е отрязан. Нов голям реформаторски проект едва ли ще получи сериозна подкрепа, защото сериозните реформи, довели България в Европейския съюз и НАТО са вече факт. Обединението на всички партии от десницата не е път за утвърждаване на идентичността ни, то по-скоро може да ни делегитимира като партия с ясни принципи и политическа физиономия, а обръщането само към биографичната десница, няма да ни донесе достатъчна подкрепа. Но преди всичко ДСБ трябва много ясно да отговори и на въпроса

Каква партия ще бъдем?

Малка и елитарна, която действа самостоятелно, лансира идеи, работи с гражданското общество и не се интересува от властта, или малка партия, която ще влиза в коалиции, за да постигне властта? Партия за самите нас “за да имаме за кого да гласуваме”, както казвахме в началото, или ще запазим стремежа, проявен при учредяването да бъдем основен опонент на олигархията и статуквото и мощен лидер на десницата?

Отговорът на въпроса предопределя и организационната структура на партията. Има известни съмнения и колебания, но вероятно това е следствие и на объркаността и раздробеността на политическата среда, която е много динамична, нещо което не се наблюдаваше преди години. Считам, че тази обърканост ще се разсее, ако си припомним нашата кауза “За Силна България в обединена Европа”. Нямаме нужда от друга, но сега сме слаби за нея. Затова трябва да я формулираме разбираемо, да потърсим “силните демократи”, които могат да я легитимират във всяка община и да заговорим за най-болезнените проблеми на хората днес и в бъдеще и най-важно е успешно да се представим на местните избори.

Изключено е перспективата за властта да не присъства в ДСБ, защото заявената кауза може да бъде изпълнена, когато доминираш, когато си на власт. Време е и ясно да определим и политически ни съюзници от десницата, с които да действаме в синхрон по най-важните проблеми, а не да воюваме. Не можем да разпиляваме сили и ресурс в безмислени битки. А ако продължим да се питаме за съюзници нека това да бъдат автентичните граждани на България, чиито наследници и представители имаме претенцията да бъдем. И нека също си припомним, че искахме да изградим партия обърната към своите функции – да прави и печели избори, да развива политическите си кадри и да изразява интересите на хората, в чиято ценностна система задължително се включват образованието, културата, традициите и патриотизма.

В крайна сметка въпросът е имаме ли сили да изградим модерна, дясна, европейска партия, която може да представи заявения през 2004 г. проект, така че да увлече и десните избиратели от новото поколение, без да прави компромис с антикомунизма и политическите проекти на бившата Държавна сигурност. Това, обаче може да се случи, ако се въоръжим с търпение и положим целенасочено усилията си в няколко посоки, а именно:

Националното ръководство на ДСБ спешно да се заеме с:

 • Изграждане на силен постоянно действащ аналитичен център към ДСБ, който да обслужва не само националното ръководство и парламентарната група.
 • Изграждане на медиен център, който да разработва цялостна медийна политика и да работи с всички организации на ДСБ, с малките медии в страната, да лансира перспективни политици, да използва всички съвременни методи за комуникация и особено тези, които се използват от младите и проспериращите хора в обществото ни.
 • Изграждане на център за обучение на политически кадри и на кандидати за общински съветници и кметове.
 • Създаване на електронен сайт на ДСБ, посветен на местното самоуправление и ориентиран към местните избори.
 • Оценка на кадровото състояние на организациите и цялостно преосмисляне на организационната структура на ДСБ.

Всички общински организации да работят за:

 • Развитие на клубна база, на информационна мрежа, на тематични дискусионни клубове.
 • Подържане на електронен регистър на членове и симпатизанти и на целеви групи избиратели на ДСБ.
 • Обучение на ръководствата на организациите за общуване и разширяване влиянието на ДСБ в общините, което включва развитие на контактите с професионални и граждански сдружения и изграждане на умения за работа по конкретни проблеми на местната общност. Само така може да станат разпознаваеми политиците на местно ниво.
 • Въвеждане на категоричното изискване всяка организация да представя програма за своята работа. Няма нищо по-естествено от това оценката на всички ръководства и личности на изборни длъжности да бъде въз основа на отчет за извършената работа, а не вследствие на голи амбиции и клетви за вярност към ДСБ, които се забравят когато дойде време за истинска работа.
 • Формулиране на ясна политическа цел и точен анализ на възможностите за успех по места. Всяка организация на ДСБ за местните избори самостоятелно ще избере печелившата тактика в съответствие с решението на Националното събрание за сътрудничество с останалите десни партии, а предизборните щабове заедно с общинските ръководства поемат изцяло отговорността за организирането им и резултатите от тях.
 • Разработване на план за организиране на доброволци за кампаниите, за набиране на средства и обучение на предизборните щабове. И нека всички кандидати за всякакви изборни длъжности да знаят, че са длъжни да осигурят ресурс за работата на предизборните щабове. Това е принцип във всяка кампания – в крайна сметка тях избираме!

Това е, избирателите и времето, в което живеем задават въпроси, и ДСБ трябва да намери верните отговори. А те минават през целенасочени и продължителни усилия и поемане на отговорността от всички, а не само от Иван Костов. Разбира се има и други начини за правене на партии и за печелене на гласове, но те не се споделят от хората, които ни подкрепят!

Вили Лилков

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: