ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-219 / 07.06.2006 г.

относно създаване на комисия за преглед на имотите, включени в капитала или предоставени за управление на търговските дружества на СО, които са обявени за приватизация.

Докл. Вили Лилков

Решение № 519 по точка 7

Решението на СОС по предложения доклад е да се създаде комисия от общински съветници и представители на администрацията на Столична община, която да извърши преглед и да направи мотивирано предложение пред Столичния общински съвет за имотите, които следва да бъдат извадени от капитала на търговските дружества на Столична община, които са обявени за приватизация и да бъдат предоставени на Столична община с оглед осъществяване на бъдещата й политика в различни области.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

 

%d bloggers like this: