ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

№ 93-01-99/14.02.2006

До г-н Бойко Борисов
Кмет на Столична община

 

ПИТАНЕ
от Вили Лилков – общински съветник от ДСБ
в Столичен общински съвет

 

Относно: Незаконните гаражни клетки в столицата

 

Уважаеми г-н Борисов,

В последните години в жилищните комплекси в София рязко се увеличи броя на гаражните клетки, които се разполагат в зелени площи и върху терени – общинска собственост. По сведения на районните кметове техния брой отдавна е надхвърлил десет хиляди. Те представляват сериозен проблем, който се изразява не само в унищожаване на зелени площи, на подходите към тях или в загрозяване на градската среда. Голяма част от тях се използват, като депа за крадени автомобили или за отдаване под наем, но не са малко и клетките, които са разположени върху подземните трасета на топлопреносната, електроразпределителната, ВиК и далекосъобщителната мрежи на столицата. При възникване на аварии в тези мрежи гаражните клетки създават сериозни затруднения при тяхното отстраняване.

Някои от гаражните клетки са трайно прикрепени към земята и е нарушена целостта на настилката под тях. По смисъла на закона те са строежи и за тях са необходими разрешения за строеж. За друга група гаражни клетки (нетрайно прикрепени към земята) се изисква разрешение за поставяне. Много рядко през годините кметовете и главните архитекти на райони са издавали такива разрешения, поради което гаражните клетки в столицата са незаконни и представляват проблем, с който никой не иска да се залови сериозно.

Във връзка с гореизложеното Ви отправям следното питане:

  1. Считате ли, че незаконните гаражни клетки представляват проблем за столицата и как смятате той да бъде разрешен?

 

С уважение …………………………..

Вили Лилков  

© ДСБ Триадица

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: