ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад вх. № 93-00-8 / 10.01.2006 г.

относно преименуване на улици с дублирани имена в гр. София.

Докл. Вили Лилков

Решение № 64 по точка 32

След направена проверка в Географската информационна система се установи, че в различни квартали на града (без селата в Столична община) съществуват 558 улици с дублирани имена, от които 386 улици са с дублирани цифрови и 172 улици са с дублирани обикновени имена. С решението се възлага на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания на СОС да извърши цялостен преглед на улиците с дублирани имена и съгласно методиката на СОС за преименуване на обекти от местно значение да предложи на СОС списък на улиците, за които се налага да бъде извършено преименуване.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

 

%d bloggers like this: