Питане № 93-00-323 / 23.08.2005

№ 93-00-323/23.08.2005

До г-н Емил Танев
Зам. кмет по сигурността
на Столична община

 

ПИТАНЕ

От Вили Лилков – Председател на групата общински съветници на ДСБ в Столичен общински съвет

 

Относно: Системно нарушаване на обществения ред в София

 

Уважаеми г-н Танев,

От няколко години – от пролетта до късна есен живущите в централната градска част са подложени през нощта на системен тормоз, който се дължи на шума от състезаващи се рокери-мотоциклетисти. Изходен пункт на рокерите е пространството около НДК, където цяла нощ се форсират моторите, а точно там се намират много жилищни кооперации и Първа градска болница.

Състезания между мотоциклетистите се провеждат по улиците около НДК, по бул. България, бул. Н. Вапцаров и други “удобни” за целта пътни артерии. Много често рокерите са активно подпомагани дори от представители на органите на реда, които вместо да ги санкционират услужливо “обезопасяват” трасетата за техните състезания.

От 2003 г. в СО е внесена протестна подписка от граждани на столицата за предприемане на мерки за спазване на обществения ред в града, за налагане на строги санкции на нарушителите и за определяне на подходящи места в нежилищни квартали за срещи на любителите на мотоциклети. Независимо от това, че бяха информирани и кмета на столицата, и директора на СДВР, и министъра на вътрешните работи реални резултати няма.

През 2004 г. отново бе внесена подписка до СО (N 9401-268/24.09.2004 г.) със същия резултат – тормозът продължава. Единствено от 4-то РУ на МВР постъпи отговор, че на нарушителите са съставени протоколи за полицейско предупреждение.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 33 ал. 1 т. 4 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, Ви отправям следното питане:

  1. Какви конкретни стъпки са предприети от 2003 г. до днес за решаване на проблема?

  2. Моля посочете (като изискате справка от СДВР и КАТ), какви санкции са наложени на рокерите за нарушаване на обществения ред.

  3. Как ще бъде решен този проблем и в какви срокове ще стане това?

Предлагам да се проведе среща между представители на СО, СОС и органите, които са отговорни за спазване на обществения ред и правилата за движение в столицата, на която да се синхронизират действията за решаване на този проблем.

Отговорът желая да получа на заседание на СОС в писмена форма.

 

С уважение …………………………..

Вили Лилков  

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: