Питане № 93-00-306 / 28.07.2005

№ 93-00-306/28.07.2005

Чрез Председателя на СОС
До: и.д. Кмет на Столична община
Г-н Минко Герджиков

 

ПИТАНЕ

От Вили Лилков – Председател на групата общински съветници на ДСБ в Столичен общински съвет

 

Уважаеми г-н Герджиков,

С решение на кмета на Столична община г-н Стефан Софиянски за времето от 18.05.2005 г. до 05.06.2005 г. бе дадено разрешение за организиране на празник – бирен фест в пространството пред Националния дворец на културата в София.

Биреният фест продължава вече трети месец, далеч след първоначално оповестения срок. Пространството пред Националния дворец се превърна в огромна квартална кръчма, в която от сутрин до вечер се чува чалга и се носят неприятни миризми, а допълнително са разположени и типичните за селски събор развлекателни съоръжения. От публикации в пресата научих, че срокът на бирения фест е продължен до 30.09.2005 г., а в договора с организаторите не са описани финансови ангажименти от страна на организаторите.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 33 ал. 1 т. 4 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, Ви отправям следното питане:

  1. На какво основание е сключен договорът за бирения фест?

  2. Защо срокът е продължен до 30.09.2005 г.?

  3. Какви приходи е получила Столична община от провеждането на това мероприятие?

  4. Има ли разработена и утвърдена схема за разполагане на съоръженията за бирения фест?

  5. По какъв начин е извършен контрола по опазването на хигиената и обществения ред в пространството пред НДК?

  6. Настоявам да бъдат представени пред СОС договорите, сключени с организаторите на феста.

 

С уважение …………………………..

Вили Лилков  

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: