Питане № 93-00-294

№ 93-00-294/02.07.2004

Continue reading

Protected: ДСБ ТРИАДИЦА – ЮЛИ 2004

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Доклад № 21-00-7 / 03.06.2004

Continue reading

Правилник на вътрешно-партийния арбитраж на ДСБ

ДСБ – ПРАВИЛНИК № 2
за дейността и процедурите на Вътрешнопартийния арбитраж

Continue reading

Правилник на комисията по подготовка на кандидати за изборни длъжности

ДСБ – ПРАВИЛНИК № 1
за устройството и дейността на Комисията по подготовка на кандидати за изборни длъжности

Continue reading

Protected: ДСБ ТРИАДИЦА – ЮНИ 2004

This content is password protected. To view it please enter your password below:

УСТАВ НА ДСБ

УСТАВ НА ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ

Continue reading

Protected: ДСБ ТРИАДИЦА – МАЙ 2004

This content is password protected. To view it please enter your password below: