Питане № 93-00-567 / 28.12.2004

№ 93-00-567/28.12.2004

До г-н Кмета на гр. София

 

ПИТАНЕ

От Вили Лилков – Председател на групата общински съветници на ДСБ в Столичен общински съвет

 

Относно: Решение на Столична община – район Слатина за закриване на 148-мо СОУ “Любомир Милетич”

 

Уважаеми г-н Софиянски,

В последните месеци сред гражданите от район Слатина, учителския колектив на 148-мо СОУ и родителите на децата от същото училище е създадено напрежение, поради предложението на кмета на района за закриване на училището.

Във връзка с това е отправено запитване от директора на училището към кмета на р-н Слатина (писмо N 21-00-145/03.11.2004 г.), а на 08.12.2004 г. е отправено допълнително искане да бъде предоставено копие от предложението до Столична община, но писмени отговори не са получени.

Решението доби публичност чрез електронните и печатните медии. В отговор гражданите организираха подписка за запазване на училището и към 23.12.2004 г. тя е подкрепена от 1809 души.

Проблемът с намаления брой ученици в 148-мо СОУ не е изключение. В общинските училища в София в последните десет години се увеличава броят на паралелките с ученици под допустимия минимум.

От данните, с които разполагам за нарастващия брой на частните училища, за състоянието на общинската училищна мрежа и от негативните демографски прогнози се вижда, че е абсолютно наложително да се разработи стратегия за нейното оптимизиране. Прибързаното обявяване на намерения за закриване на което и да било училище е изключително опасно.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 33 ал. 1 т. 4 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община, Ви отправям следното питане:

  1. Какво е конкретното предложение на кмета на район Слатина по отношение на 148-мо СОУ?

  2. Какво е мнението на Дирекцията по образование на СО и регионалния инспекторат по образование по този въпрос?

  3. Каква ще бъде съдбата на сградата на 148-мо СОУ?

  4. Не е ли крайно време да се обяви конкурс за директор на 148-мо СОУ, като се има предвид, че повече от 10 години проблемът с директора не е бил решаван в интерес на училището?

  5. Има ли други училища в София, които поради ниския брой на учениците в тях и големите средства за издръжка са застрашени от закриване?

  6. Има ли Столична община стратегия за оптимизиране на училищната мрежа в София?

Поради обществената значимост на повдигнатите въпроси моля да ми отговорите на заседание на СОС, като отговора получа и в писмена форма.

 

С уважение …………………………..

Вили Лилков  

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: