ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Декларация
на общинските съветници от ДСБ в Столичния общински съвет


Във връзка с решението за отстраняване на общинските съветници от партия Демократи за силна България от постоянните комисии на Столичния общински съвет, заявяваме следното:

  • Отстраняването ни от работа в постоянните комисии е груб политически акт, прецедент в практиката на СОС. Неговата цел е премахване на контрола върху дейността на общинския съвет и кмета, което означава, че мнозинството желае да управлява без коректив и опозиция.

  • В нарушение на Правилника на СОС сме отстранени от работата на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и на Съвета за управление на средствата на общинския приватизационен фонд. Наши представители не са допуснати в комисиите, контролиращи дейността на “Топлофикация” АД и на Столичната компания за градски транспорт. Отрича ни се и правото да имаме заместник-председател на Столичния общински съвет. Тази политика се ръководи лично от председателя Владимир Кисьов.

  • По силата на своя мандат общинските съветници са преки представители на гражданите на София. Лишаването ни от възможността да контролираме и да участваме в работата на СОС грубо нарушава не само принципа на политическото, но и на гражданското представителство и контрол.

Изминалата една година от управлението на София от т. нар. дясна коалиция ни дава основание категорично да заявим, че:

  • Председателят Владимир Кисьов и мнозинството непрекъснато нарушават Правилника за работа на СОС, като вземат решения без мотиви, без съобразяване със становищата на постоянните комисии; като внасят допълнителни точки в дневния ред без да имат право на това; като гласуват многократно едни и същи доклади, до получаване на желаното мнозинство и съставят дневния ред на заседанията без консултации между политическите сили. Комисиите на СОС не работят по оперативна работна програма и не се отчитат за дейността си, липсва дългосрочна програма за работа на СОС.

  • Мнозинството не води политика в интерес на гражданите на София. Вместо да изпълняват предизборните си обещания общинските съветници от СДС, ССД и коалицията около Гергьовден се договарят само за контрола върху търговските дружества, за разпределение на общинските имоти и за директорските бордове, станали отново хранилки за партийните ръководства.

  • В своите действия т. нар. дясна коалиция е в сговор с ръководството на групата на общинските съветници от БСП, които скрито участват в управлението на столицата.

  • Избирателите очакваха истинско предоговаряне на Концесията за чистотата, въвеждане на ред в паркирането и реорганизация на транспортните дружества, които не се случиха.

  • Забравена е приватизацията на Общинска банка и на общинските търговски дружества, които носят мизерен дивидент на общината. Никой не говори за ликвидиране на Софийски имоти, нито за нова политика по отношение управлението на пазарите и общинската собственост. С наближаване на изборите все по-чести стават замените на общински имоти и безпринципните решения в интерес на политическите ръководства на партиите от мнозинството. Това е истинската основа на дясното коалиране, това е подмяната на вота на софиянци, това е причината заради която напуснахме СДС.

Тази политика, която сега се практикува и на национално ниво няма да получи нашата подкрепа на никаква цена!

Затова днес ние снемаме доверието си от г-н Владимир Кисьов, когото подкрепихме преди година, като го призоваваме да се отегли от поста председател на Столичния общински съвет.

Ще бъдем истинска опозиция на този модел на управление на София и ще търсим подкрепата на гражданите, които все още могат да се възмущават!

София
16.12.2004 г.

 

 

 

© ДСБ Триадица

%d bloggers like this: