Доклад № 93-00-288

Доклад № 93-00-288 / 01.11.2004

относно изпълнение на т. 2 от решение № 224 от протокол № 24/22.07.2004 г. на Столичния общински съвет и Доклад № 93-00-461/26.10.2004 г. относно изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Столична община.

Докл.: Стефан Софиянски, Вили Лилков

Решение № 475 по точка 4

С решението се променя Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Столична община, чрез което се гарантира изпълнението на императивното изискване на чл. 11, ал. 6 и чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети. С него се осигуряват условия за публично обсъждане на бюджета на общината и гражданско участие в процедурите по неговото приемане и отчитане.

 


 


новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: