ДСБ ТРИАДИЦА: ДОКУМЕНТИ

Доклад № 93-00-446 / 20.10.2004

относно предприемане на действия за намаляване капитала на общинските търговски дружества с имоти, които по своето предназначение са: публична общинска собственост, зелени площи или са предвидени за озеленяване и имоти, които могат да послужат за обезщетяване на възстановени собственици в паркови територии.

Докл.: Вили Лилков

Решение № 589 по точка 35

Решението има за цел да се опазят зелените площи на столицата и да се защитят публичните интереси на софиянци. Кметът на София е задължен заедно с управителните органи на общинските търговски дружества да представят на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори, както и на ПК по стопанска политика и общинска собственост списък с такива имоти. Те от своя страна в шестмесечен срок трябва да предложат на СОС намаляване на капитала на общинските търговски дружества с тези имоти.

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: