Питане № 93-01-381

№ 93-01-381/24.09.2004

До г-н Кмета на гр. София

 

ПИТАНЕ

От Вили Лилков – Председател на групата общински съветници на ДСБ в Столичен общински съвет

 

Уважаеми г-н Софиянски,

Настоящото питане отправям към Вас във връзка с необходимостта да бъдат предприети мерки за запазване на собствеността на общината върху спортна зала “Триадица” в кв. “Гоце Делчев”, която има изключително важна роля за спорта в София.

С решението си от 15.05.2001 г. Софийски градски съд е определил обезщетяване със съсобственост в спортна зала “Триадица” на собствениците на одържавен поземлен имот с площ 12 декара в кв. “Гоце Делчев” на мястото, на което е изградена спортната зала, въпреки че мероприятието е изпълнено и въпреки, че става въпрос за обект който от 1980 г. се ползва по предназначение, задоволява трайно обществени потребности и по характера си е публична общинска собственост.

На 23.08.2004 г. в район “Триадица” са получени пет броя Заповеди на Областния управител на град София от 30.07.2004 г., относно квоти за обезщетяване на бившите собственици на поземления имот в размер над 75 % от спортната зала, която е оценена на 688 397.88 лева. Областният управител е разпоредил този дял да бъде отписан от актовите книги за общинска собственост.

Запознах се с материалите по делото и с действията на общинската администрация за защита на собствеността върху спортната зала. Считам, че общината не е защитила достатъчно добре своите интереси.

Във връзка с гореизложеното Ви задавам следните въпроси:

  1. Кой ще понесе отговорност за безхаберното водене на делото, довело до загуба на собствеността върху спортната зала?

  2. Обжалвани ли са заповедите на областния управител от 30.07.2004 г. по реда на ЗАП пред СГС?

  3. Постъпило ли е искане от съсобствениците за изкупуване на миноритарния дял на СО?

  4. Какво ще предприеме Столична община, за да запази спортна зала “Триадица”?

  5. Какви са вижданията на Столична община за развитие на общинската спортна база, която в момента е изключително оскъдна?

 

С уважение …………………………..

Вили Лилков  

 

 

 

© ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: