Питане № 93-00-362

№ 93-00-362/14.09.2004

До г-н Кмета на гр. София

П И Т А Н Е

От Вили Лилков – общински съветник от ДСБ
в Столичен общински съвет

Уважаеми Г-н Софиянски,

Настоящото питане е във връзка със съществуваща празнота в Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства на територията на СГО, вследствие на което възникват редица проблеми, касаещи сигурността на гражданите и безопасността на движението.

С влизането в сила на Закона за движение по пътищата на 01.09.1999 г. отпадна регистрирането, контрола и санкциите над пътните превозни средства, придвижвани с животинска тяга. В действащата към тази дата Наредба на СОС приета през 1993 г.) този въпрос не фигурираше, за да не се дублира с отменения ЗДвП. С по-късните изменения на Наредбата проблемът не е решен, независимо че според НПП-КАТ при СДВР той е поставян пред СО. По тази причина в момента по софийските улици се движат каруци и всякакви колички безконтролно. Същите често са управлявани от малолетни или непълнолетни лица.

На питане отправено към НПП-КАТ при СДВР относно контрола и санкциите при движение на тези превозни средства бе обяснено, че ЗДвП и неактуализираната Наредба на СО не дават правомощия по тези въпроси на органите на НПП.

Известно е, че те затормозяват движението на останалите превозни средства и са причина за пътни инциденти. Освен това жителите на София са подложени на ежедневен тормоз от техните собственици, които крадат общинско имущество: капаци на шахти, решетки, кабели, метални огради и пр.; влизат в дворовете на къщи и кооперации и крадат всякакви вещи, оставени на открито. За крайните квартали на София нашествието на каруци се превърна в истинска напаст.

В приетата на 13.10.2003 г. нова Наредба за обществения ред при използване на превозни средства по улиците, площадите и пътищата на територията на СО, която трябваше да влезе в сила от 01.01.2004 г. този въпрос е добре решен в Раздел 5 и Раздел 6. Същата обаче бе отменена от настоящия СОС и в момента действа старата Наредба.

Питането ми се свежда до следното:

  1. Разполагат ли Столична община, Столичния инспекторат и районните кметове с възможности за противодействие на това нашествие?

  2. Какви мерки ще предприеме заместник кметът по сигурността?

  3. Ще бъде ли внесена скоро за разглеждане нова Наредба и как нормативно ще решим проблема?

 

С уважение …………………………..

Вили Лилков  

 новини | лица | документи | дискусии | избори | връзки | за нас | блог | архив

ДСБ Триадица

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: