Доклад № 21-00-7 / 03.06.2004

относно предоставяне под наем за срок от 3 години общински недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в район “Изгрев”, ул. “Юрий Гагарин” № 14, представляващ сграда – корпус № 3 от ОДЗ № 70 на Частна професионална гимназия по мениджмънт и бизнес администрация “Хелиос – 2000”.

Докл. Иван Нейков, Вили Лилков, Мичо Райковски

Решение № 179 по точка 30

 новини | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

ДСБ Триадица

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: